2014

Březen – měsíc čtenářů

Děti z mateřské školy v knihovně

V úterý 11.3.2014 navštívily naši knihovnu děti z mateřské školy Lešná. Se svými        p. učitelkami přišly do knihovny postupně 3 oddělení mateřské školy, celkem 61 dětí.

Knihovnice p. Rusková z Městské knihovny Valašské Meziříčí si s dětmi povídala          o knihovně, co děláme v knihovně, jak se dělá knížka, jak zacházíme s knížkou            a nechyběla ani pohádka o zvířátkách. Knihovnice p. Bělunková připravila pro děti hádanky a úkoly, děti si vybarvily v knihovně obrázek, který si odnesly domů. Na závěr si děti prohlédly nové dětské knihy, které jsou v naší knihovně a od p. knihovnice dostaly malou sladkost.

***************************************************************************************************