2013

Knihovna má nový počítač a nový knihovnický program.

V roce 2013 jsme měli možnost požádat v rámci dotačního programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3), který vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, o finanční dotaci pro naši knihovnu. Tuto možnost jsme využili a podali žádost na Změnu knihovního systému, zpřístupnění katalogu knih na webových stránkách knihovny a zapojení do souborného katalogu knihoven Vsetínska.

Předpokládané náklady na projekt činily 26 400,- Kč, z ministerstva kultury jsme získali dotaci 17 000,- Kč.

Zakoupili jsme nový počítač pro knihovnu, výpůjční pult a nový software.

Díky tomuto projektu získala knihovna Lešná svůj vlastní online katalog knih, který mohou využívat uživatelé na internetu.

Tímto se knihovna Lešná zároveň zapojila do souborného katalogu knihoven Vsetínska, takže čtenář má možnost vyhledávat knihy i v souborném katalogu a možnost zjistit, ve které knihovně Vsetínska knihu mají a zda je volná nebo vypůjčená.